středa 18. července 2012

Co mají Češi proti muslimům?

Tuhle otázku si kladu teprve pár týdnů, protože jsem si vlastně vůbec neuvědomila, že by Češi něco proti muslimům mít mohli - nikdy mě to nenapadlo. Možná bych tedy měla spíš začít otázkou: mají vůbec Češi něco proti muslimům? Pravda, náš národ se v současné době nijakou přehnanou tolerancí nevyznačuje a xenofobie u nás kvete. Argumenty typu "ale přece nemáme v parlamentu žádnou pravicovou extremistickou stranu" samozřejmě přestávají platit ve chvíli, kdy si uvědomíte, že je to hlavně tím, že to, co se považuje za extremistické třeba ve Francii a co se považuje za extremistické v Čechách, se extrémně liší, takže kdyby Marine Le Pen náhodou uměla česky, předvídala bych jí v Čechách skvělou kariéru zcela neohroženou označením za extremistku.

Nikdy mě ale nenapadlo, že by ateisté jako Češi mohli mít něco proti muslimům. Naše národní bezvěrectví vykrystalizované stoletími více či méně násilné katolizace mi bylo vždycky spíše sympatické, a pamatuju si, jaké to bylo, když mi na vysoké Chemik oznámil, že jeho spolubydlící je věřící. Do té doby jsem nikdy žádného věřícího neviděla. Brašule sice po revoluci chodil na faru, kde jim vykládali biblické příběhy, ale doma mi spíš povídal o tom, jak se před farou cicmal Bárta s dívkou, jejíž jméno jsem již zapomněla, a kterak s ní na školním výletě přišel o panictví. "A to jako chodíš do kostela?", ptali jsme se bez servítek spolubydlícího Haly. Co odpověděl si už nepamatuju, ale vím, že to byl první a na dlouhou dobu i poslední věřící, kterého jsem kdy potkala. Samozřejme nepočítám pár jedinců, kteří si v obchodě Sanu Babu koupili sošku Budhy a prohlásili se za budhisty.


Asi by moje zkušenost byla jiná, kdybych se nenarodila ve stínu Plzeňského pivovaru, ale moravského vinného sklípku, ale i s tímto vědomím můžu po osmi letech života v zahraničí a v nejrůznějších mezinárodních komunitách prohlásit, že jsme tou nejlajčtější zemí, kterou znám. Opravdu mě rozesmálo, když se během sčítání lidu přihlásilo 15000 lidí - jistě alespoň část z recese - k jediismu. O tom, co je to vlastně víra, nás toho většina ví málo, většina z nás se spokojí s otázkou, že "v něco věří" a je vymalováno. Víra, řekla bych, je většině Čechů tak trochu šumák. 

Proto mě překvapilo rázné prohlášení mojí maminky, že "ona by ty mešity taky nepovolovala" a že do Evropy islám nepatří. Proto mě překvapilo, že se na mezi komentáři na tomto blogu objevila slova o islámském nebezpečí. Proto mě překvapila slova Ivana Klímy v jeho pamětech Moje šílené století o tom, že demokracii dnes více než marxismus ohrožuje islámský radikalismus - proč zrovna ten, zvlášť, když autor o pár stránek dál přičítá muslimským teroristům například masakr v Beslanu? Nezpochybňuju samozřejmě nebezpečí ani existenci islámského terorismu, a dokonce ani možnou podporu Al Qaidy čečenským teroristům, ale volba to není přeci jen náhodná. Klíma přece mohl napsat čečenští teroristé, a proč ze všeho, co dnes ohrožuje demokracii, vybral zrovna islámský terorismus?.

Jestliže se Češi snesou s 15000 jedisty, s křesťany chodícími do kostela a s hlavami oholených budhistů, co jim vadí na islámu? Neříkám, že Klíma je proti islámu, ale pravda je, že zmínky o něm v tomto kontextu nejsou přeci jen úplně náhodné.  Co mají tedy Češi proti muslimům? 

Samozřejmě to, že si je pletou s Araby a Araby s imigranty a imigranty s delinkventy. To je ale chyba a dokud nezačneme rozlišovat psy, kočky a žáby, budeme mluvit o psokočkožábách a možná se pak podivíme, že náš domácí mazlíček není nejí mouchy a není obojživelník, což se projeví jako problém především ve chvíli, kdy ho necháme v klidu spadnout do akvária.

Nelze nezmínit i to, že v Čechách žádní muslimové nejsou, když tedy nepočítám jednoho jediného muslima z Rokycan (můžete si s ním popovídat u piva v hospodě Bowling, konzumaci alkoholu s Alláhem evidentně nějak vyjednal). Dobře, buďmě přesní, podle posledního sčítání lidu je jich něco přes 11000. Méně než jedistů, kteří se přihlásili ke kultu z Hvězdných válek.

Moje maminka argumentuje vždycky historií, respektive svou interpretací historie. Nemáme s nimi zkrátka dobrou historickou zkušenost. Jsou rozpínaví. Nenávistní. Samozřejmě to říká proto, že má to štěstí, že pochází z "vítězné" katolické tradice, která tuhle interpretaci umožňuje. Tradice, která slaví "Den objevení Ameriky", zatímco na druhé straně oceánu se jako nevinný pozůstatek kolonialismu dodnes tentýž den slaví "Den rasy", tedy den, kdy jim byla konečně dovezena civilizace - a následně do nich zcela necivilizovaně natlučena. Podobný argument může z Evropy možná zavánět intelektuálsky nebo jako anachronismus, po třech letech v Jižní Americe ho ale za intelektuálský či anachronistický vůbec nepovažuju. Co bychom si mysleli dnes v Evropě o národě, který by za posledních 500 let postupně ovládl celý náš kontinent (a to nepočítám, jak je Evropa proti Jižní Americe malá), a až na čestné výjimky ničil, co jsme vytvořili, a neváhal zabíjet třeba jen pro zábavu? Co se učíme o poměrech v koloniích před pouhými dvěma sty lety - sto padesát let před holokaustem? Nevím, ale jistě by se na onu dobu a víru, v jejímž jménu se děla neuvěřitelná zvěrstva, slova rozpínavost a nenávist hodila jako ulitá. "Barbarství ale přece nemá co dělat s opravdickou vírou!", můžete argumentovat. Souhlasím. S žádnou opravdickou vírou. Ani s islámem. Který, jak se mimo jiné dočtete třeba zde, má tak společné kořeny s křesťanstvím, že si nelze představit jedno bez druhého.

To, že v Čechách žádní muslimové prakticky nejsou (tedy praktická neznalost), spojená s psokočkožábou a jednou z možných interpretací historie, se navíc spojuje s tím, že jediné známé spojení se slovem islám je u nás "terorismus". Možná je to tak trochu masáž, kterou jsme dostali z věřící křesťanské země za oceánem, která se chce bránit nejen vůči terorismu, ale i vůči jiné víře, kdo ví. Každopádně byl ve veřejném povědomí rychle vytvořen nový kočkopes muslim=terorista. Říkejme ale, jako Melanie Kleinová, kočce kočka. Terorista je terorista a je vlastně jedno extrémem čeho svůj čin omlouvá.

Představ si, že bychom jako celá rodina žili v Sýrii, řekla jsem mamince ochotné zakazovat stavby mešit. Jaký je rozdíl mezi naší a syrskou rodinou? Žádný, matky a otcové na celém světe milují svoje děti stejně, mateřská a otcovská láska není daná kulturou ani národností. Představ si, že bychom museli utéct, abychom nezemřeli, že bychom se báli o život. Že bychom žili mezní situace, zrovna takové, jaké popisuje Klíma ve svých pamětech. A že by nám v zemi, kam bychom se dostali, v bezpečí, zakázali věřit v to, co  je naší samotnou součástí. A protože maminka nevěří, ale její bytostnou součástí je láska k českému jazyku, pohádkám a kultuře, řekla jsem: "Co kdyby ti řekli, dobře, my vás tu tedy přijmeme, ale přestanete na svoje děti mluvit česky a vyprávět jim české pohádky - možná bys to musela akceptovat, ale cítila bys to jako největší nespravedlnost, jako další trest a začala bys většinovou kulturu nenávidět."

Co by řekli Židé, kdyby je za druhé světové války přijali země s požadavkem vzdát se judaismu?

Pocit neskutečné křivdy a ublížení může vést zaslepení, nenávisti. Myslíte, že teď mluvím o těch, kdo nemůžou vyznávat svůj kult, o těch druhých? Nedůvěra a nenávist k muslimům, které v Čechách nemáme rádi, má ale přece přesně stejné kořeny. Byly zde útoky na to, co je nám svaté - třeba na nevinné obyvatele - spojené místo jasného slova barbarství a terorismus i s adjektivem "islámský". Terorismus je v tomto slovním spojení útokem na demokracii nejen zvnějšku, ale i zevnitř. Zvnějšku je to silou, zevnitř v tom, že skrze nenávist obyvatel demokratických zemí vůči nejen barbarství, ale i vůči islámu, se demokracie a tolerance k druhému stávají stále menší.

Přemýšlejme o tom, vzdělávejme se, a nenechme si demokracii vzít. Klímovy paměti jasně ukazují, že teror a barbarství nastupují právě tam, kde se odmítáme tázat a o věcech přemýšlet. A nezáleží na tom, ve jménu které teorie, ideologie, či jen v dresu kterého fotbalovéhu klubu začneme myslet v kategoriích "my a oni", protože odtud je možné přejít k "my versus oni" a napadnout ty, kteří nemyslí stejně. Možná v tom je dnešní problém české společnosti, že má mylně pocit, že jsou nebezpečné samy určité teorie či náboženské systémy - jako například islám - což na druhé straně dává pocit, že jsou i teorie "bezpečné". Nepolemizuju s tím, že například fašistická ideologie, která primárně "my versus oni" hlásá, není nebezpečná sama o sobě. I ta nejhumánější teorie - například idea rovnosti, volnosti a bratrství - ale může sloužit k zfanatizování a ke konání zvěrstvev "ve jménu a v zájmu" proti těm, kteří tuto teorii, třeba jen zdánlivě, odmítají.  Kritický rozum a vědomí, že jediné naše příslušenství je společné příslušenoství k lidskému rodu, je naše jediná ochrana.

24 komentářů:

 1. Mě debata na náboženské téma nikdy moc nešla pod nos, a ani teď - píšu svůj komentář opatrně a strašně pomalu :-) Nemám rád, když se na svého boha obrací člověk ve snaze ulehčit si, očistit sebe sama, a zároveň si tím držet jakási zadní vrátka pro vlastní svědomí, když náhodou selže. Nevím, dostkrát jsem byl svědkem toho, že víra dotyčnému posloužila spíš jako vyhýbka na snazší cestu, protože po té krkolomnější, vyžadující vlastní zodpovědnost (a zodpovídání se), se mu nechtělo.
  Nejsympatičtější je mi budhismus - ani ne pro svou liberálnost, spíš pro vstřícnost k ostatnímu světu a možné variabilitě výkladu své podstaty tak, jak sám člověk uzná za vhodné. Ale laikem zůstávám i v těchto vodách.
  S větou "teror a barbarství nastupují právě tam, kde se odmítáme tázat a o věcech přemýšlet", nelze jinak, než souhlasit. Asi to není jen dnešní doba, ale jakýsi cyklus, kdy lidstvo chce "vyrábět" vrstvu méně vzdělaných a snáze ovladatelných lidí, na úkor kterých chce mít ta první skupina různá privilegia. Nakonec se ale stejně pohltí obě skupiny do sebe, nebo se ta pohodlnější část rozšíří tolik, že bez velkého třesku v podobě revolucí a válek, nedojde žádané změny. Pak se zas chvilku nosí morálka, slušnost a vzdělanost, ruku v ruce s dostatkem jídla a peněz. Proto si myslím, že lidstvo si uvědomí tu jedinou ochranu v podobě společného příslušenství k lidskému rodu vždycky až pozdě a z donucení.
  Možná i z toho pramení NEZÁJEM o informace, který je podstatně horší, než samotná neinformovanost.

  P.S.: o křesťanských kostelech jsem taky nevěděl

  OdpovědětVymazat
 2. Diky za komentar.

  Ja myslim, ze to ani neni clanek na nabozenske tema, spis na tema netolerance, nevzdelanost, nechani se zblbnout tim, co slysim v televizi a co preberu bez tazani, zda to tak opravdu je....

  Taky jsem spis skeptik, opatrni bychom meli byt pred kazdou dogmatickou pravdou, vcetne te nabozenske - ale zakazem se toho moc nespravi.

  Co se tyce lidi, kteri se ruzne opiraji o boha, mela jsem moznost se s tematem poprat radne u svych pacientu v Chile, protoze v Boha verili vsichni. Na jednu stranu si myslim, ze je uplne jedno, jak nazveme to, co nas nuti setrvat na tomto svete, rano vstat, udelat si snidani, rozcilit se nad tim, ze soused zase spatne zaparkoval auto....kdyz je to vlastne stejne sumak, zivot v podstate nema zadny smysl - je nutny si ho nejak vytvorit, a proc ne Bohem, nakonec, vsechno je to v podstate berlicka - takova zivotne nezbytna berlicka, ktera se nekdy dost tezko hleda :). Na druhou stranu souhlasim, ze nekdy muze vira v Boha zpusobovat, ze si dany clovek tak trochu nabiha a kona dobro i tam, kde to nikdo nezada (my psychoanalytici tomu rikame sadomasochismus, krestane nastaveni druhe tvare) - jako napriklad tatinek Jean, coz konci nekdy i zlamanymi zebry. Nebo to, ze si nekdo virou omluvi vlastni zodpovednost, jak rikas. Na druhou stranu, zavirani oci pred nekterymi strankami nas samych a pred nekterymi nasemi ciny je tak lidske! I verici se muzou nakonec tazat a tazou...a i neverici se nekdy nedostanou nekdy pres "mel jsem cely zivot smulu", "spatne jsem se narodil". "to je tim, ze...."

  Asi nejhorsi je ale dogmaticnost viry, ktera treba v Chile kaze statu o tom, jak delat politiku a podili se na udrzovani privilegii bohatych - v podstate se v tomto smyslu rovna jakekoli jine ideologii.

  Jeste premyslim, zda se nekdy opravdu nosi moralka, slusnost a vzdelanost....uz od sameho "nosit se" se trochu bojim, ze i sama "moralnost, slusnost a vzdelanost" muze byt dogmatem. Bohuzel.

  Zkratka, pochybovani a tazani se (a tazani se o vlastnim tazani :) ) je vlastne jediny zpusob, jak zmensit moznost nechat se chytit.

  Tak se mi zda, ze muj blog se stava skutecnou odou na neurotiky :).

  OdpovědětVymazat
 3. No... a tak se někdy někteří nechají chytit, než aby ztráceli síly a čas vymýšlením způsobu, jak se nenechat chytit. Jenže pak stejně potřebují síly a čas na obhajobu vlastního jednání :-))
  Ale nechci, aby to vypadalo, že pomlouvám lidstvo a vyčleňuji se - nic lidského mi není cizí :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nastesti :). Vlastni clovecina nam dava schopnost tolerance k druhym.

   Vymazat
 4. Taky jsem si touto otázkou lámala hlavu, až nedávno poslal na Facebooku jeden můj kamarád článek, kterému nechci dělat reklamu s komentářem "je to tak, umírnění muslimové neexistují". Upřímně mne překvapilo, kolik lidí tuto xenofobně laděnou snůšku polopravd (ověřovala jsem si zdroje na internetu, takže vím, že to skutečně byly polopravdy) s nadšením sdílelo a kolik názorů na muslimy se v české kotlině a moravském konci urodilo.
  Abych to zestručnila, má teorie zní, že nic není nám hrdým ateistům tak protivné jako náboženský fanatismus. A jelikož jsou muslimové v médiích prezentováni převážně z téhle stránky, konflikt je na světě.
  Abych pravdu řekla, taky jsem si musela tento postoj přehodnotit až s přímou zkušeností a větší znalostí některých takzvaných islámských zemí. Fanatického muslima jsem zatím ještě nepotkala, na rozdíl od fanatických křesťanů či ateistů, se kterými mám bohužel bohaté zkušenosti:-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Diky Zito, nejak tak podobne jsem se s tim setkala i ja. Vice nez s extremnimi muslimy s fanatickymi odpurci islamu. Proto jsem psala tenhle clanek, protoze mi prijde dulezite zprostredkovat nasi, troufam si rict - diky pobytu v pestrejsi spolecnosti - bohatsi zkusenost. I proto, ze mi je lito, ze muslimska komunita trpi timhle stigmatem, ale hlavne proto, ze mi prijde, ze se tu zadelava na velke neporozumeni, ktere muze vyprovokovat obrovske spolecenske problemy, respektive uz je provokuje. Brejvik vrazdici take z nenavisti k islamizaci spolecnosti je jen tim nejnemocnejsim extremem, nemocnym mozkem zasazenym temito nenavistnymi naladami.

   Vymazat
 5. oujeee, óda na neurotiky :o) jsi můj člověk. přiznám se že nejvíc semi líbily první tři komentáře které to krásně shrnuly nebo lépe řečeno rozhrábly. ono je to prašť jak uhoď jestli shrnout nebo rozhrábnout. Já už ani nevím co mám psat na blog jelikož své neurotické období jsem si vyžrala až na dno a snad již nemůže být hůř a tohle vědomí je uklidňující. že žádná berlička není dost dobrá když je pokaždé prokouknutá a taknakonec nemá smyslse nějaké chytat a prostě to odpískat a nechat být... tak jak to je.

  muslimové...se jich bojím. když získají převahu a začnou to řídit po svém. a to oni začnou pokaždé když mohou. takže tam bych to opatrné oko hodila abych náhodou pak nebyla překvapena. oni totiž na rozdíl od všech ostatních berličkových kecalů svoje pravidla žijí. realizují v praxi. podle předpisu. berou to zodpovědně a nepochybujou :o( to je děsivé. jako chaot nezodpovědný a o všem pochybující bych měla "asi" utrum. nevím zda bych mohla chaosstav žít. bez předpisu.

  OdpovědětVymazat
 6. Ratko, dovol mi citaci od Angela, co behal po zvonokoskych strechach: "Strach je schopen vseho a zabiji bez slitovani". Tak, jako treba v Americe pak ze strachu zastreli cernosskeho teenagera, ktery si sel do obchodu koupit bonbony a napadlo ho u toho si nandat na hlavu kapucu - utocnik mel proste strach. Jinymi slovy, proto jsem psala take ten clanek, abych tenhle strach z muslimu podrobila kritice, protoze v Cechach vlastne vychazi jen z medialni masaze, zadna realna muslimska komunita u nas neni. Myslim, ze se nelze spokojit s konstatovanim "bojim se", protoze strach je zaklad vseho rasismu, predsudku, neporozumeni, a je nutne o nem premyslet, zda je opodstatneny. Pochybovat o nem, o tom, odkud je. Protoze se bojime toho, co nezname. Kdybychom zustali u strachu, nikdy nevystrcime hlavu z pod perinky a nikdy nevyjdeme za rodny prah. Proti strachu neexistuje jiny lek nez poznani toho, ceho se bojim, porozumeni tomu. Mozna, ze pak zjistim, ze bude dobre bat se i dal, ale v mnohych - rekla bych, ze ve vetsine - pripadech zjistim, ze ve tme navzdory memu presvedceni opravdu nejsou strasidla.

  Nekdy se bojime, proto, ze mame spatnou zkusenost, jenze otazka je, nakolik je ta zkusenost zobecnitelna: muzu se treba bat jezdit na kole, protoze jsem z nej spadla, ale je to fakt vina kola a je treba ho pro jeho nebezpecnost zakazat? Muzu se bat chodit po meste, protoze mi tam ukradli tasku - ale znamena to, ze mi ji ukradnou vzdycky, ze to je jedna z zakonitych charakteristik mesta a ze bych tam mela prestat chodit? Presto se takhle casto chovame, jako kdyby z jedne zkusenosti plynula nejaka zakonitost....

  Strach navozeny medii - nejedna se vlastne ani o bezprostredni zkusenost - je evidentne onim zakopanym psem v tom, co maji Cesi - zeme, u niz by se dala ocekavat spise nabozenska tolerance - proti muslimum. Samozrejme neuznavam zadny extremismus - ale kde se v Cechach bere ono presvedceni, ze muslim je nutne extremista? To je nesmysl vytvoreny medii a kontakt s muslimy ve Francii mi to porad dokola jenom potvrzuje. Samozrejme, ze tu jsou obcas tzv. "barbus", vousaci, kteri islam zenou do extremu. Take jsou tu Zide s pejzy, kteri ortodoxne zachovavaji tradice, jsou uplne stejne extremisticti. Jsou tu svedci Jehovovi. V Chile i ve Spanelsku to maji pekne pod palcem krestansti fundamentaliste Opus Dei (stejne jako v mnoha jinych Latinskoamerickych zemich). Chci rict, ze extremismus neni vysadou jednoho jedineho nabozenstvi. V Dharamsale, sidle Dalailamy, jsem zazila bitku budhistickych mnichu a hinduistu. Budhistu bylo vic, hinduisty zbili, tak druhy den hinduiste chodili Dharamsalou, hrozili pestma a volali po vyhosteni mnichu.

  Znovu podtrhuju to, co rika Klima: kazda ideologie nebo nabozenstvi muze byt zneuzitelny extrem. Zvlast ty mirumilovne se tvarici. Extremismus zacina s dogmaticnosti, ne nutne samotnym svetovym nebo nabozenskym nazorem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. souhlasíms tebou, i když se bojím muslimů přece jen občas vylezu ale nechodím jim do mešity. naposledy jsem měla velké nutkání tam těm fousáčům vlézt a užit si to. kdepak, to je vtip jsem opatrna :o) nepustí ženu do mešity, tváří se... hrozně. a teď přišel manžel s očima navrch hlavy jak utekl nějaký křesťan jeho známý i s rodinou z Egypta. prý ho chteli zabít protože přestoupil z islámu na křesťanství. je tohle normální? Aby někoho chtěli zabít proto že přestoupil z islámu na křesťanskou víru. Říkáš že je to všecko propaganda, ale kdo jsou ti lidé kteří utíkají protože se bojí msty či trestu od muslimských spoluobčanů. vymýšlí si to? lžou? možná. přesto jsem opatrná.

   Vymazat
 7. Nerekla jsem propaganda, rekla jsem medialni masaz, ktera smesuje pojmy muslim a extremista - tak, jako smesuje a zapleta spoustu dalsich veci. Problem vidim v tom, ze se tim tvori onen strach, ktery ve vysledku znemoznuje lidem se setkat.

  Mimochodem, proc bys jako zena nemohla do mesity? Samozrejme, ze muzes. V nekterych mesitach, pravda, musis byt pro pristup do nekterych mist verici, abys nerusil, ale jinak zeny samozrejme do mesity chodi - i kdyz se modli v odlisnych prostorach. Odkud mas, ze ne?

  Jinak ja na bohosluzby nechodim, kdyz se jdu podivat do kostela a je tam mse, tak to taky otocim, ja nechci, aby mi lidi rvali v horach a hazeli tam odpadky, tak respektuju, kdyz zase nekdo nechce, abych chodila delat kraval na misto, ktere je mistem ztiseni ci rozjimani pro nej.

  Jinak s tim tvym prikladem, souhlasim, normalni to neni. Ale odmitam tvrdit, ze by podobna vec byla vysadou islamu, ze by nejak bezprostredne souvisela v islamem jako takovym. Zkus se jako zena vydat sama na ulici v hinduisticke severni Indii (v miste, kde je vyznavano ono nabozenstvi, jez je v Cechach zcela bez poskrvrnky). To, co se bude dit, take rozhodne nepovazuju za normalni. Jako zena sama na ulici jsi v hinduisticke casti pro vetsinu muzu vec, kus masa, protoze zena sama nema kastu, nema zadnou hodnotu. Kdyz jsem byla s kamaradkou v Indii, v muslimske casti, Kasmiru, jsme se citily mnohem lepe nez v hinduisticke casti. Bat se msty a trestu nesouvisi s prechodem jen od islamu ke krestanstvi. Mimochodem, opet nelze nezminit, co krestanstvi provedlo ve jmenu sveho boha v ne tak davne minulosti: je absurdni myslet si, ze zeme, ktere nemaji demokracii a jsou na tom s respektem k cloveku asi tak, jako byla Evropa pred dvema sty lety, by mely byt nejak osvicenejsi, nez byli Evropane: bohuzel, samozrejme. A to plati jako pro nektere tradicne islamske zeme, tak pro ty ostatni. Nicmene, zacit kricet, ze kdyz oni tak, tak my taky, se rovna uvaze petileteho ditete, ktere se navic domaha prava chovat jako dvoulete. Je lehke hlasat demokracii a lidska prava, kdyz nejsme konfrontovani s jejich nedodrzovanim, kdyz vsechno bezvadne funguje, kdyz neexistuji zadrhely. Jediny zpusob, jak zustat demokraticky, je trestat potlacovani prav, ale nesklouznout k temuz. Napriklad u, z drtive vetsiny pokojne a umirnene, muslimske mensiny zijici v Evrope.

  Mimochodem, tuhle jsem videla porad, ktery mi trochu zmrazil usmev na rtech: skupinka recesistu se vydavala za krestanske fundamentalisty a sla za imamem, aby se ho zeptala, jak organizuji ty teroristicke utoky, ze oni by taky radi, ze jim lide klidne moci na kostel atd. Imam jim zoufale vysvetloval, ze oni nemaji s terorismem nic spolecneho, jak je trapi, ze vytvari nenavist k islamu vice, nez cokoli jineho, ze je v rozporu s koranem....pak ti recesisti sli do obchodu se spodnim pradlem a taky do lekarny, kde pozadovali odstraneni reklamy s polonahou slecnou, a nakonec do sex shopu, kde je prodavac vyhodil se slovy "vypal, nebo ti tu bibli nevratim", tak to byla docela legrace, ale fakt je, ze ta prvni skryta kamera byla spis docela husta.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. rozumim. snažím se zachovat zdravý rozum a tak moc doufám že mediálním masážím nepodléhám. taky jsem toho příliš pochodila než abych se nechala lehce pobláznit. nehlásím se k žádnému náboženství a takhle to u mě zůstane. nemyslím si že jsme "my" osvícenější. naopak předsudky nás v mnohém omezují a zabedňují.
   díky moc za odpověď. doufám že jsem nevyvolala dojem že nějaké skupiny nenávidím nebo vylučuji ze života. jsem nedůvěřivá a opatrná ke všem uzavřeným skupinám,které řídí život nějakým přísným předpisem. Něco jiného je tradice. tam problém nemám a přizpůsobím se. každá rodina má svoje zyky a tradici. ta víra se do toho motá pak jako zdůvodnění a posílení tradice. to je vidět z tvého příkladu. Lidé s přísnými pravidly z titulu tradice jsou pobouřeni nevázaným životem a zraňováni (zesměšňování) v jejich způsobu života. jsou pošlapány jejich hodnoty. A dochází k pnutí, které může explodovat do nepřátelství. A samozrejmě souhlasím s tím, že každý militantní extremismus v náboženství je nebezpečný protože nutí svého nositele bránit svoje hodnoty za každou cenu. a je jedno zda je to islam, hindu, vodo, krestane nebo zidé

   Vymazat
  2. Diky za diskuzi. Problem je to slozity a tolerance je dennodenni boj se sebou samym a s vlastnimi predsudky.

   Mimochodem, v Respektu jsem dneska narazila na rozhovor s historikem Matejem Spurnym, kteremu v Kosmasu (vydavatelstvi meho byvaleho spoluzaka Filipa Tomase, vydava same vyborne knihy) vysla kniha napsana na zaklade jeho disertancni prace jmenem Nejsou jako my (kniha ocenena cenou Otty Wichterleho za vedeckou praci). Knihu jsem samozrejme jeste necetla, ale rozhovr je velmi zajimavy a planuju si ji koupit a precist hned, jak to pujde. V rozhovoru mluvi o souziti Cechu s mensinami v historii, a i me, nehistorika, to velmi, velmi zaujalo...

   Vymazat
 8. Terezo přečetl jsem si tenhle váš článek a neodpustím si komentář a upřímně doufám, že se k němu dostanete a odpovíte na něj, přestože už je měsíc po vašem posldním komentáři. Bylo těžké dočíst to do konce, protože najivnější a méně informovanou věc jsem už dlouho nečetl. Já se už tři roky zabývám studiem islámu a všemu kolem něj, hlavně zkušenosti našich evropských sousedů a musím říct, že máte secakra růžové brýle, přes které nevidíte realitu. A zaráží mě, že zrovna vy jako ŽENA obhajujete islám, to jen dokazuje, že o něm vůbec nic nevíte. Postavení žen v islámu je na stejné úrovni jako psů, což je nečisté zvíře. Žena má pro ně polovinu hodnoty muže (což vychází přímo z koránu), je to mužský majetek, který se prodává do manželství už od 13ti let a ta vámi proklamovaná stejná láska k dětem jako u nás vypadá praxi tak, že jenom v NĚMECKU!, kde jsou cca 4 miliony muslimů se ročně zabije přes 900 žen takzvanou vraždou ze cti, kdy dceru zabije vlastní otec nebo bratr za to, že se nechová podle koránu (striktní oblékání), že chce chodit do školy, že se baví s jinými kluky, že se do nějakého nedej bože zamiluje, nebo že se prostě odmítne provdat za nějakého padesátletého šejka, kterému jí otec slíbil. Jenom o vztahu islámu k ženám bych mohl psát hodiny a mám to podložené fakty, nejen nějakou mediální masáží. A to nemluvím o dalších aspektech tohoto totalitního náboženství, respektive politické ideologie vytvořené k ovládnutí celého světa. Po celou historii muslimové podnikali invaze do evropy a když se jim to doteď nepovedlo, rozhodli se využít naší demokracie a vyměnili meč za dělohy svých žen, protože oni mají průměrnou porodnost 8.4 dítěte na rodinu, zatímco průměr evropy je 1.3, přičemž k dlouhodobému udržení kultury je potřeba alespoň 2.3. Například citát "My nepotřebujeme meč, ale dobijeme vás dělohami našich žen" pochází z úst nejvyššího islámského duchovního, který samozřejmě v jiných projevech říká, že by muži měli svoje ženy bít atd. atd. Nebudu tu dále ztrácet ani svůj ani váš čas, ale říkám vám, že jste zaslepená a vůbec nic o islámu nevíte. Pokud se chcete opravdu něco dozvědět přímo z pohledu ženy, co se narodila v somálsku, procestovala celý muslimský svět a nakonec dokázala prorazit v dánském parlamentu, přes všechny překážky, přečtěte si knihu "Rebelka". To vám určitě otevře oči a pochopíte jak najivní a neskutečně zbytečný tenhle váš článek je. S pozdravem Jakub. PS sorry za chyby, ale už nemám sílu to po sobě v tuhle hodinu číst a opravovat.

  OdpovědětVymazat
 9. Tak zkousim stesti jeste jednou, vidim, ze prvni komentar byl publikovan. Samozrejme netvrdim (nikde v clanku ani v zivote), ze v zemich tretiho sveta neexistuje potlacovani lidskych prav a specialne tech zenskych - muslim si pravy opak. Je to ale vysadou islamskych zemi? Neni, nasili na nejslabsich a bida jdou ruku v ruce. Kolik zen je denne zabito v hinduistickem New Delhi? Jak je to s pravy zen v chudych katolickych zemich jako treba Bolivie? Myslim, ze by bylo zajimave, kdybyste uvedl, kde ci jak islam studujete, mozna by to umoznilo vysvetlit mnoho veci. Otazka, kterou jsem si kladla, znela uplne jinak: proc Cesi tolik nenavidi prave islam, maji nejaky racionalni duvod, nez ty, ktere se na ne hrnou z medii, kde se vytvari podivny kockopes muslim, Arab, imigrant?


  Pro doplneni bych jen rada pripomela, ze muj clanek evidentne neni zbytecny, pokud mate potrebu na nej reagovat, a ze pravidla diskuze by mela byt, ze se drzime argumentu, nenadavame, neurazime, neponizujeme. Jiste vite, co je sokratovsky dialog: rada se presvedcim o sve naivite v podobnem stylu, nicmene volat, ze o islamu nic nevim se mi nezda pro diskuzi prilis podnetne - na rozdil od toho ostatniho. Porad si delam nadeji, ze jestlize ceske internetove i jine diskuze jsou plne hrubosti a vypadu, na mem blogu to muze byt jinak :).

  OdpovědětVymazat
 10. Jenže vy si pletete pojmy. To že v nějakých zemích se k ženám nechovají zrovna dobře je samozřejmě pravda, v indii s tím bojují už dlouho a ženy si tam nějaké postavení konečně trochu vymohly. Rozdíl je ale v tom, že muslimové to mají přímo v koránu, ve své svaté knize, která je společně se sunnami jedna z mála knih, které jejich náboženství povoluje. V samotném jejich právním systému má svědectví ženy poloviční váhu a nemají nárok na dědictví. Opakuji, že všechny vaše argumenty vychází jenom z neznalosti a kdybyste se do tohto tématu ponořila hlouběji, tak byste to sama pochopila. Takhle bych tady mohl dávat jeden argument za druhým až do skonání světa. :) A to je taky odpověď na vaše řečnické otázky. Lidé tohle ví, vědí, jak to u nich funguje a jak se chovají a proto je nemají rádi. Přeci je základ multikulti, že lidem co k nám přijdou nevnucujeme naše zvyklosti a náboženství a snažíme se je podporovat a žít vedle nich v míru. Jenže to je ten důvod proč to nefunguje, protože myšlení islámu je neslučitelné s demokracíí, protože je vystavěno na absurdních základech, o kterých je zakázáno diskutovat. Je zakázáno přemýšlet o souvislostech a zpochybňovat to co v koránu je, protože narozdíl od bible, kterou bereme jako knihu psanou v dřívější době, pro dřívější lidi je korán pro muslimy božím zjevením z nebe, které je nadčasové, vždy platné a nedotknutelné. Například je zajímavý fakt, že je v koránu více pasáží o zabíjení židů, než v mein kampf. Přímo se tam doslova píše, že jednou přijde doba, kdy i kámen promluví "Ó muslime, schovává se za mnou žid, přijď a usekni mu hlavu" atd. atd. Když jednou přejdete na islám, nesmíte se ho už nikdy vzdát, jinak vás za odpadlictví popraví a taky se to vesele dělá. A největší problém, který s nimi češi mají je, že oni si nepraktikují svojí víru jen tak sami pro sebe, popř. ve svém úzkém kruhu, ale oni jí vnucují všem okolo sebe, protože je jejich svatou povinností šiřit islám a snažit se o to, aby v zemi kde žijí byl nastolený islám a právo šaríja. To mají také psané v koránu a pokud zjistí, že se jim to nemůže podařit, tak mají z té země radši odejít, než žít s nevěřícími (¨popř. je všechny zabít, pokud by tam byli ve většině). A to je ten hlavní problém , který s nimi češi co o tom něco ví mají. Proto už většina evropských státníků přiznala, že multikulti nefunguje a že je to cesta do pekel, protože oni jsou našimi hosty, rozpínají se u nás, ovlivňují okolí tím, že je všechno možné uráží, soudí se s domorodci o svá pofidérní práva a evropa jim neustále ustupuje. Islám je prostě naprosto neslučitelný s našimi hodnotami, oni jimi pohrdají a přitom jim naše peníze nesmrdí, které berou, protože mají pracovní morálku jako naši cikáni. A ti co pracují dělají problémy, jako např. v anglii, kde vešina městských řidičů taxi a autobusů jsou muslimové, kteří se neštítí vyhodit z autobusu nevidomé lidi s vodícím psem, protože je to nečisté zvíře a takové oni nepovezou. Jednoduchý problém prostě je, že naše kultura vychází z náboženství lásky k sobě a k bližnímu svému. Je o nastavování druhých tváří a o milování i svých nepřátel a odpouštění. Islám je náboženství nenávisti a jediné co je žene ve víře dál je nenávist a touha po moci tím, že celý svět bude muslimský. Tam kde vládne tvrdé muslimské jádro v zemi, se nesmí lidé veselit, nesmí tancovat, poslouchat hudbu (ve které se nevelebí alláh) např. teď nedávno v iráku uřízli hlavu 17ti lidem za to, že si večer udělali párty na které tancovali a veselili se. Stačí se podívat jak to vypadá v zemích, kde převali vládu islamisti a výsledek je jasný. A svoje komentáře píšu jenom proto, abych vám otevřel oči, protože spousta českých žen je najivních plných lásky a pochopení ke každému tak, jak nás to učili naši předci a ve chvíli, kdy k tomu přičuchnou více, třeba přes přítele, kterého si najdou, tak toho hořce litují, jenže to už je pozdě a jsou spousty článků od těch více šťastných, co se jim podařilo utéct a vymanit se z toho.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Jakube, napsal jste toho tady hodne, kazdopadne to pouze dokazuje VASI NEZNALOST. Zacnu s tim, ze vetsina z toho co jste napsal sedi jak na Krestanstvi, tak na Islam!!! A s nastavovanim druhe tvare to snad nemzslite vazne?! Tak ted rychle do knihovny, vzit si ucebnici historie a studovat (prvne si zjistete jak se krestanske cirkve chovali a stale chovaji)... A samozrejme nezapominejte pane: lide jsou vsude stejni!!! Samozrejme ze najdete pomatene muslimy co vidi pouze nenavist a niceni, ale stejni lide jsou mezi krestany, hinduisty, ateisty, atd. A copak vy sam necitite nenavist vuci bliznemu svemu (ano i muslim je vas blizny)!!! Mozna udelate nejlip, kdyz pudete do hospody na pivo a sledovat fotbal...tam vase nazory zapadnou a bude vam lepe...

   Vymazat
 11. Moje zdroje za tu dobu jsou všemožné informační portály, které mapují průběh a události v oněch zemích, různé knihy, jako například výše zmniňovaná a pokud se opravdu chcete o islámu něco dozvědět, přečtěte si jí. A prostě spousty dalších zdrojů. Pro začátek vám pošlu odkaz, který byste si měla pročíst, abyste aspoň trochu přičichla k tomu, jak to funguje. Mapuje intelektuální historii islámu, o tom, jak to začalo dobře a kam se to nakonec vyvinulo: http://neviditelnypes.lidovky.cz/rozhovor-kdyz -se-islam-vzdal-rozumu-dvk-/p_zahranici.asp?c=A110225_180321_p_zahranici_wag

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevím, odkud to přesně vzít, ale možna také od doporučené četby. Zkuste phoolan devi a jeji paměti bandit queen, mozna to zmeni vás názor ma postaveni žen v Indii. V delhi je jich denne zabito několik úplne ze stejných důvodu jake uvádíte jako typické pro islám. Jinak vás pohled pokládám za zaujatý, nezlobte se, a na rasismus vůči Romům jasné svědci o tom, ze zřejmě mate a odlišnosti druhého problém. Normálně podobne výkřiky z blogu mazu, protože mi vadi - a přitom pro mě ani komunita Romů, ani komunita muslimu nejsou rozhodne jen vystřízky z novin; přeci jen, byt z rokycan a žít ve francii, to prime zkušenosti neujdete. Na vaše citace z koránu bohužel neumím odpovědět stejně delirantnimi z bible a spol, ale jistě to za me někdo udělal na internetu. Mluvit o křesťanství jako o nastavování druhé tváře popírá celou evropskou a světovou historii.

   Vymazat
 12. Jen pro upřesnění, myslím, ze jsem se vyjádřila špatně s tou potíží a odlisnostmi, chtěla jsem spis říct, ze slyším různá klišé typická pro česká média (rom nemakacenko

  OdpovědětVymazat
 13. Terezo, kez by vice lidi tohle chapalo jako ty.. Po dlouhe dobe jsem se vratila ke cteni blogu, na ktere posledni dobou nebyl cas a vidim, ze jsi zpet ve Francii..Psani ti vydrzelo dlouho a doufam, ze jeste dlouho vydrzi, rada te ctu.. Monika S.

  OdpovědětVymazat
 14. Zdravim,
  v CR uz nejakou dobu neziji a co se tam deje vim pouze ze zprav, od rodiny a kamaradu. Velmi me udivilo a vystrasilo, ze spousta z nich zastava ty silene xenofobni nazory jako vetsina obyvatel (alespon tak to na me pusobi z medii). Nubudu se tady dale rozepisovat, kazdopadne chci rici, ze me velmi potesilo to, co jsem tady cetl....jinak si myslim ze obvinovani muslimu ze vseho spatneho co se kolem nas deje neni bohuzel nic noveho, v historii si vrchnost vzdy vybere nejakou skupinu (nabozenskou, rasovou, atd.) na kterou svaluje vinu za svou vlasti nenasytnost a snazi se tim zastinit mnohem vetsi problemy ve spolecnosti (chudoba, hladomor..) a ukazat lidem kdo jsou ti pravi "vinici".

  OdpovědětVymazat
 15. Nemohu mluvit za ostatní Čechy, ale...četla jsem před mnoha lety Korán - To je všechno, co potřebuji k tomu, abych Islám přímo nesnášela. Také si ho přečtěte a pochopíte.

  Ta kniha schvaluje a podporuje mnoho a mnoho věcí, které odporují naší ústavě. Od svobody náboženského vyznání, svobody myšlení až po zvyk nebrat si devítileté holčičky za manželky.Pojednává o tom, jak jsou všichni ne-muslimové podřadní. Že žena má poloviční hodnotu co muž. Že ne-muslimská manželka má být trestána méně než muslimská, aby ta prve zmíněná nebyla od Islámu odrazena. A hlavně si všimněte, že Korán si protiřečí snad v každé řádce. (Mimochodem onen známý prorok byl mimo jiné pedofil a i jinak dosti amorální člověk).

  Nastudujte něco o tom, jak Muslimové před 1400 lety zničili Peršany. Dále se podívejte na co vlastně dojel starý Egypt a co Muslimové udělali a stále dělají v Indii. Spáchali genocidu, kterou by i Hitler záviděl. Víceméně dokázali uvrhnout mocnou, nesmírně kulturní civilizaci do s...ček, v kterých teď je.

  Nastudujte si něco o historii a přečtěte Korán. Zděsíte se.

  Pak musím ještě zdůraznit, že lidé, kteří byli úspěšní v boji proti Muslimům (výše zmínění z nich měli dokonce i strach), byli individua jako hrabě Drákula. O něčem to vypovídá. V boji proti nim jsou úspěšné...no....řekněme...zrůdy.
  Opravdu, přečtěte si Korán a prorokův životopis. Budete zvracet. Opravdu, ale opravdu to není náboženství, které nás nechá žít v míru. Oni si naši toleranci vysvětlují tak, že přijímáme jejich nadřazenost! Čiň čertu dobře a peklem se ti odmění.

  OdpovědětVymazat
 16. Překontrolovat eToro, největší sociální investiční síť na světě, kde miliony klientů vydělávají kopírováním obchodních rozhodnutí našich nejlepších obchodníků.

  Přidejte se k úspěšným - Spojte se s více než 4,000,000 investorů a obchodníků ze 170 zemí

  Otevřené obchody na eToro: 227,651,647

  OdpovědětVymazat
 17. Dobrý den, přátelé, jsem Adrea Maria ze Štokholmu. Jsem zde na tomto blogu, nemám opravdu moc vědět, jak to funguje, ale jsem si přečetl dobré příspěvky z tady, tak hezké a zajímavé blogové příspěvky ... Na blogovém fóru jsem četl svědectví o tom, jak obnovit ztracený vztah k tomu, aby manželství fungovalo, také chci přidat trochu z mých vlastních životních zkušeností to bude užitečné pro tolik lidí, kteří si četli toto, kteří možná hledají řešení, aby přinesli zpět ex lásku parter a obnovili zpět ztracený vztah, jako vrátit se s bývalým obchodním partnerem, také zachránit rozbité manželství a jak zastavit rozvod.
  Přečtěte si můj pravý život manželství svědectví, jak jsem dostal moje ex láska návrat domů do 32 hodin,
  Oženil jsem se s Andersonem před 6 lety, nemohl jsem porodit dítě, otěhotněla jsem několikrát a po tolika letech manželství jsem se přestěhovala. Jednalo se o velký problém mezi mnou a mým manželem Andersonem, věří, že veškerá naděje je pryč a chyba byla moje, že ne otěhotněla, rozdělil se se mnou kvůli tomu samému problému, že jsem nemohl otěhotnět, vysvětlil jsem mu a udělal vše pro to, aby ho pochopil, že ho přivede zpátky domů, navštívil jsem lékaře pro osobní poradenství, chci svého manžela zpět do mého života ho tak moc miluju. Modlil jsem se, aby se se všem vrátil, dělal jsem mu sliby a členové rodiny s ním mluvili, že problém není mým, že nemám dítě, ale odmítl. Vysvětlil jsem svému manželskému problému svého nejlepšího kamaráda, kolegu z pracovního úřadu, a navrhla, že bych se raději obrátil na spirituální láskyplné kouzlo, abych vrátil mého manžela domů a žehnal mi s plodem lůna. Už jsem četl tolik online o tom samém spellcasterovi, že moji přátelé mi doporučili, abych kontaktoval Dr. Oduduwa, velkého bylinky z tropické oblasti Sahary afrikana, který mi může pomoci vypustit lásky, aby mě vrátil domů, ale Jsem ten druh, který nikdy nechtěl věřit v duchovní sílu nebo kouzla, neměl jsem jinou možnost, že jsem to zkusil, posílám zprávu na soukromou kontaktní adresu Oduduwa na pravopisný kanál. Oduduwa mi řekl, že mi může pomoct, ujišťuje mě, že se mnou není žádný problém, že všechno bude v pohodě během 7 dnů od hláskování a okouzlujících modliteb, věřím a trpělivě čekám na sedmý den, který přijde, protože nemůžu čekat, moje srdce touží splnit. Oduduwa duchovního pravopisce hodil hláskování do vzduchu a udělal v mé noci v chrámu všechny ostatní kouzla hláskování.
  Překvapivě byl druhý den kolem 16.00 hodin. Dostal jsem telefonát z neznámého čísla, a tak Anderson můj manžel, který mě volá po telefonu, byl jsem tak šťastně ohromen, odpověděl jsem na telefonát, hle, to byl hlas mého manžela, měli jsme dlouhý rozhovor a omluvili se mi. vrátí se domů do 7 dnů, jak to řekl Oduduwa. Dva měsíce poté, co jsem se cítila jaksi horečnatě, navštívila jsem rodinného lékaře, abych se podívala na vyšetření. Hle, tři týdny jsem těhotná poté, co se můj manžel vrátil domů.
  Dneska jsem šťastná, druhý den minulého měsíce jsem porodila chlapečka, po tolika letech v manželství bez toho, abych měla dítě, Oduduwa se vydala kouzlem kouzla, aby mne vrátila domů ke mně domů a připravil bylinné kořeny tradiční otrava medicína pro mé těhotenství mít dítě.
  Radost a štěstí srdce je příliš mnoho, už jsem slíbil Oduduwovi, aby se podělil o mé dobré svědecké svědectví o jeho dobré práci poté, co byl výsledek úspěšný, bylo velmi snadné a jednoduché pro mě pracovat a následovat instrukce Dr.oduduwa. Dokonale pracuje pro mě bez jakéhokoli vedlejšího účinku. Mám dobrý úmysl sdílet tuto dobrou zprávu zde, aby někdo s podobnou krizí manželství / vztahu naléhavě kontaktoval prostřednictvím:
  (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com)

  OdpovědětVymazat